רכיבי תוכנה למשלוח הודעות סמס לכל המפעילים בארץ ישראל.
רכיבי תוכנה למשלוח הודעות סמס בתצורות הבאות:
WebAPI התממשקות בתצורת HTTP POST, HTTP GET, SOAP
COM Object התממשקות בתצורת COM Object DLL
EXE File קריאה לקובץ EXE מ- DOS Prompt : CMD
SMSC/SMPP חיבור לשרתי SMSC בפרוטוקול SMPP

רכיבי תוכנה למשלוח הודעות סמס

רכיבי תוכנה למשלוח הודעות סמס במודלים
HTTP POST, HTTP GET, SOAP, EXE File, COM Object DLL, SMSC/SMPP

Web API

ממשק מבוסס Web

Web API - ממשק מבוסס Web לגישה בפרוטוקולים HTTP GET, HTTP POST, SOAP בתצורת נתונים במבנה XML

COM Object

ממשק מבוסס רכיב DLL

COM Object - ממשק מבוסס רכיב DLL Native לגישה דרך ביצוע Reference לרכיב והפעלת מאפיינים ומתודות

EXE File

ממשק מבוסס קובץ EXE

EXE File - ממשק מבוסס קובץ EXE להפעלה מ- DOS Prompt המאפשר שליחת הודעות משורת פקודה או קריאה מקבצי CSV ו- XML

SMSC/SMPP

ממשק מבוסס פרוטוקל SMPP

SMSC/SMPP - התקן העלומי בין מפעילים סלולאריים המיועד למשלוח כמויות גדולות של הודעות סמס בפרוטוקל SMPP שנבנה במיוחד למטרה זו!

חבילות הודעות סמס

    • חבילת 300,000

    • 300,000 SMS

      • אפשרויות שימוש
      • Web API
      • COM Object
      • EXE File
      • SMSC/SMPP
    • צור קשר
    • חבילת 20,000

    • 20,000 SMS

      • אפשרויות שימוש
      • Web API
      • COM Object
      • EXE File

    • צור קשר
    • חבילת 5000

    • 5000 SMS

      • אפשרויות שימוש
      • Web API
      • COM Object
      • EXE File

    • צור קשר
    • חבילת פיתוח

    • 500 SMS

      • אפשרויות שימוש
      • Web API
      • COM Object
      • EXE File

    • צור קשר

צור קשר

054-2006060
054-2008080